دانلود آهنگ ایریسان یادش نموند

باز هم آهنگ جدید از خواننده معروف  ایریسان به اسم یادش نموند  منتشر شد

که میتوانید این آهنگ را با کیفیت 128 و 320 دانلود نمایید و لذت ببرید

Exclusive Song: Irisan - Yadesh Namound With Text And Direct Links In ReyhanMusic

دانلود آهنگ ایریسان یادش نموند

تکست آهنگ یادش نموند از ایریسان

ﭘﺎ رو دﻟﻢ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺣﺴﯽ ﺑﻬﻢ ﻧﺪاﺷﺖ
وﻗﺘﯽ درو ﻣﯽ بست
ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﺣﺮﻓﺎم
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪ ﺗﻨﻬﺎم
ﻏﺮورﻣﻮ شکست
ﻣﻨﻮ ﻧﻤﯽ دﯾﺪش

♫♪♩

ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻋﺸﻖ
ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮه
از ترسی که نگه
ﺣﺎﻟﺶ ﭼﺮا ﺑﺪه
ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻘﺼﺮه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ازم
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﮕم

♫♪♩

بعد تو می میرم
میگفت پر دردم
محاله برگردم
از روی ﺗﺼﻤﯿﻤﻢ
رﻓﺘﻮ ﯾﺎدش ﻧﻤﻮﻧﺪ
روﯾﺎﻫﺎﻣﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ
ﺧﻮب ﻧﺸﺪم دﯾﮕﻪ

♫♪♩

از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻓﺘﺶ
ﻧﺸﺪ ﺑﺸﻢ ﺑﻌﺪش
شکل خودم دیگه
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺎ
دﯾﻮارای اﯾﻦ ﺟﺎ
رد ﻣﯿﺸﺪ از ﭘﯿﺸﻢ
ﻣﯿﮕﻔﺖ ﯾﺎدم ﻣﯿﺮه

دانلود تک آهنگ جدید

ﮔﺎﻫﯽ آدم ﻣﯿﺮه
ﻣﻨﻢ ﻋﻮض ﻣﯿﺸﻢ
ﻋﻮض ﺷﺪم آره
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯿﺬاره
دﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ رو ﻣﻦ
زﻣﺴﺘﻮﻧﻪ دﻧﯿﺎم
از اون ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﺸﻤﺎم
درگیر بارونن